BİLGİ LAZURİ Tez Sunumları-2: Laz Kimliğinin Temsili ve Performansı

güncelleme: yayınlama:

"Bu bir isyan şarkısı değil!¨ 

Tarih: 27 Nisan 2017, Perşembe 
Saat: 19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-203

Konuşmacı: Nilüfer Taşkın 

Tez sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Laz Çalışmaları Birimi (LAZURİ) tarafından düzenlenmektedir.   

Bu sunum, Nilüfer Taşkın'ın 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne sunduğu yüksek lisans tezidir.