Konferans: "Contextualizing History Writing in the Ottoman and Indian Worlds (C.1400-1850)"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 10-11 Haziran 2017
Saat: 9.30-17.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Bu konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Son yirmi otuz yıldır, Osmanlı dünyası üzerine çalışan araştırmacılar ile Babüri ve Babüri-sonrası Hindistan üzerine çalışan uzmanlar, erken dönem tarih yazıcılarının kaynaklarını yaratış biçimlerine ve benimsedikleri çeşitli yazı geleneklerine ilgi duymaya başlamışlardır. Bununla birlikte, tarihçiler her iki alanda da resmi kaynakların her zaman “gerçeği, tüm gerçekliği, sade ve sadece gerçeği” yansıtmadıklarını fark ettiler. Farklı alanlardaki akademisyenleri bir araya getirerek, bu etkinlik, kaynak eleştirisinin dünya çapında bir girişim olduğu anlayışını desteklemeyi; katılımcıların kendi problemlerini daha geniş bir perspektiften bakmaları için cesaretlendirmeyi ummaktadır.

Konferans dili İngilizce'dir; çeviri hizmeti sunulmayacaktır.

Konuşmacılar:

Oktay Özel (Bilkent University)
Ahmet Ersoy (Boğaziçi University)
Edhem Eldem (Boğaziçi University)
Cengiz Kırlı (Boğaziçi University)
Eva Orthmann (Bonn University)
Chander Shekhar (Delhi University)
Sunil Kumar (Delhi University)
Malte Fuhrmann (İstanbul Bilgi University)
Suraiya Faroqhi (İstanbul Bilgi University)
Murat Dağlı (İstanbul Bilgi University)
Başak Tuğ (İstanbul Bilgi University)
Ranjeeta Dutta  (Jawaharlal Nehru University/Delhi)
Najaf Haider (Jawaharlal Nehru University/Delhi)
Denise Klein (Leibniz Institut für Europäische Geschichte/Mainz)
Hakan Erdem (Sabancı University)
Tülay Artan (Sabancı University)
Bidisha Dhar (Tripura University)
Konrad Petrovszky  (Vienna University)
Fatma Tunç Yaşar (Yıldız Technical University)

İletişim: ozge.sivrikaya@bilgi.edu.tr


PROGRAM


10 Haziran, Cumartesi
9.15-9.30     Karşılama

9.30-11.15      Historians discussing the worlds they inhabited -Part 1- Moderatör: Suraiya Faroqhi  Hakan Erdem: “In Search of Legitimacy in Post-mongol Anatolia: Yazıcızade Ali’s Construction of a Nomadic World on the Bithynian Frontier ” Sunil Kumar: “ Between History and Historiography: The Muslim and Turkish nature of the 13th-14th century Delhi sultanate” Chandar Shekhar: “The Treatise of Asad Beg Qazvini: An eye witness account of Akbar’s last years and the beginning of Jahangir’s reign”
11.15-11.45      Çay/Kahve arası

11.45-13.45     Historians discussing the worlds they inhabited  -Part 2- Moderatör:  Bülent Bilmez Edhem Eldem: “Şanizade Ataullah Efendi and the darker side of Ottoman historiography in the nineteenth century” Denise Klein: “History for All! Audiences and Reading Practices in Tatar Crimea” Eva Orthmann: “Compilation and contention: sources, structure and aims of the Ma’āsir-i-Rahīmī” Oktay Özel: "Rethinking 17th century Ottoman nasihatname literature"

13.45-11.15     Öğle Yemeği arası

15.15-17.00: Sometimes dubious: the real or supposed reliability of archival sources  -Part 1- Moderatör: Murat Dağlı Başak Tuğ: "A petition concerning sexual assault: Emine from Antalya complaining to the Imperial Council" Cengiz Kırlı: “Following-up a Petition from the Ottoman Balkans ” Tülay Artan: “Ottoman inventories as a source for social stratification”

11 Haziran, Pazar

9.30-11.15      A tangled web: contemporary historians disentangling and re-entangling -Part 1- Moderatör: Başak Tuğ Murat Dağlı: “Rumor in History and Historiography” Fatma Tunç Yaşar: “Late Ottoman Etiquette Books: Multiple Negotiations with Alla Franca” Najaf Haider: "Fact and Fiction in Mughal Sources: A Study of the Life of Nurjahan"

11.15-11.45     Çay/Kahve arası

11.45-13.30     A tangled web: contemporary historians disentangling and re-entangling -Part 2- Moderatör: Ahmet Ersoy Ranjeeta Dutta: “Clio’s Journey: Past, Historical Consciousness and Identities in Early Modern Peninsular India ” Malte Fuhrmann: “Reentangling the Disentangled Historiographies of 19th c. Eastern Mediterranean Port Cities ” Konrad Petrovszky: “History as pastiche. Ianake Văcărescu's unfinished "History of the Almighty Ottoman Emperors"”

13.30-15.00     Öğle Yemeği arası

15.00-16.45     Towards a history of everyday life Moderatör: Sunil Kumar Ahmet Ersoy: “Ottoman New Media: Everyday Life and the Historical Past in Ottoman Illustrated Journals” Bidisha Dhar: “Artisans in Indian history” Suraiya Faroqhi: “Toward a History of Work in Ottoman Istanbul: Interpreting Artisan nizams of the Eighteenth Century”