Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Ameliyathane Hizmetleri - Yrd.Doç.Dr.

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN,
Bu ilan “9 Ekim 2015 Cuma” tarihli ve “29497” sayılı Resmi Gazete’de “8889/1-1” numara ile yayınlanmıştır.
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ameliyathane Hizmetleri Programı'nda açık bulunan iki (2) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüte öğretim üyesi alınacaktır.
 

İlan Başvuru tarihleri: 09.10.2015 – 23.10.2015 (Saat: 17.00)
Adaylarda aranan özellikler:
Adayların, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olması tercih nedenidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kuştepe Kampüsü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İnönü Cad. No: 6
Kuştepe 34387 Şişli / İstanbul