İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitimi

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 13 Ekim-1 Aralık 2015
Saat: 18.30-21.30 (Salı günleri) / 10.00-13.00 (Cumartesi günleri)
Yer: Dolapdere Kampüsü

Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Eğitmenler:
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut (İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Mahmut Kabakçı (İTÜ İşletme Fakültesi)
Av. Cengiz Özbilgin
Av. Ergün Kırcı


Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

İş uyuşmazlıklarının çoğalması bu alanda giderek artan sayıda uzman hesap bilirkişisi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İş hukukunda dava konusu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü işçilik alacaklarına ilişkin olup, bu alacakların hesaplanması Yargıtay içtihatları ışığında maddi hukuk bilgisi ile ispat hukuku esaslarının harmanlandığı bir uzmanlık gerektirmektedir.

İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitiminde Bireysel İş Hukuku kapsamında talep edilen işçilik alacakları bu alanda uzman tanınmış avukat bilirkişiler ve öğretim üyeleri tarafından ele alınacaktır. Bu alacakların hesaplamasında dikkate alınması gereken hususlar uygulamalı olarak incelenecektir.

Programa devam zorunlu olup, devam koşullarını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir?
Teorik olarak İş Hukukunun kavram ve kurumlarını bilmesine rağmen işçilik alacaklarının nasıl hesaplanacağına ilişkin pratik bilgilere ihtiyaç duyan ve hesap bilirkişiliği yapmak isteyen hukukçular bu eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği:

Hukuk Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik ve Bilirkişiliğin İş Hukukundaki Uygulaması İş Hukukunda Dava Türleri ve Zamanaşımı Defi ve Faiz Belirli Süreli Sözleşmeler Hizmet Süresi ve Ücret Tespiti İşe İade Davası ve Maddi Sonuçlarının Hesaplanması İhbar Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, Sendikal Tazminat ve Ayrımcılık Tazminatının Esasları ve Hesaplanması Kıdem Tazminatının Esasları ve Hesaplanması Fazla Çalışmalar, Genel Tatil ve Bayram, Hafta Tatili ve Yıllık İzin Sürelerinin İspatı ve Hesaplanması Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi İşyeri ve İş Sözleşmesi Devrinde Birlikte Sorumluluk ve İşçilik Alacaklarına Etkisi Basın-İş Hukuku Uygulaması Deniz-İş Hukuku Uygulaması Maddi Tazminat Davalarında Aktüerya Hesapları Vergi ve Sigorta Primi Kesintiler ve Excell Kullanımı

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayın.