Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı’ya “European Research Council Starting Grant” Ödülü

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı’nın “Industrialisation and Urban Growth from the mid-nineteenth century Ottoman Empire to Contemporary Turkey in a Comparative Perspective, 1850-2000” başlıklı çalışması Türkiye’den sosyal ve beşeri bilimler alanında AB’den destek alan ilk ve en kapsamlı iki projeden biri oldu.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SSBF) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı, Avrupa Birliği’nin en prestijli bilimsel araştırma destek programlarından biri olan “European Research Council Starting Grant” ile ödüllendirildi. Kabadayı’nın “1850-2000 Yılları Arasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiyesine Sanayileşme ve Kentleşme: Karşılaştırmalı Bir Bakış” (Industrialisation and Urban Growth from the mid-nineteenth century Ottoman Empire to Contemporary Turkey in a Comparative Perspective, 1850-2000) başlıklı araştırma projesi beş yıl boyunca AB’nin Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fonlanacak.

15 kişilik bir ekibin üstleneceği bu projede dört yıl boyunca on altı adet yüksek lisans ve üç adet doktora öğrencisine burs olanağı sağlanacak. Disiplinlerarası ve evrensel bilime katkı potansiyeli yüksek, yenilikçi bir bakış açısı taşıyan projelere verilen bu ödül yaklaşık 1.500.000 Euro tutarında. Proje adından anlaşılacağı üzere bir buçuk asırlık dönemde ülkemizdeki sanayileşme ve kentleşme arasındaki karşılıklı ilişkileri irdeleyecek. Bu çalışma ERC’nin Türkiye’de desteklediği sosyal ve beşeri bilimler alanında ilk iki projeden biri. Tarih alanında ise ilk ve tek proje. European Research Council’ın bu ödülü, çok büyük sayıdaki başvuru arasından çok titiz bir elemeyle seçtiği projelere yönelik bir destek programı. 

Doç. Dr. M. Erdem Kabadayı, ekonomik tarih üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor.