Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde (1) bir öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi :  28 Aralık 2015-  12 Ocak 2016 (Saat: 17.00)

 Adaylarda Aranan Özellikler: 

Adayların doktorasını Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında almış olması, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Teorileri, Uluslararası Ekonomi-Politik ve Türk Dış Politikası konularında araştırma birikimine ve ders tecrübesine sahip olması tercih edilmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmiş, Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, Doktora belgesi (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü: 0212 311 73 67