BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı’na prestijli CEA Akreditasyonu

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık programımız, 2 yıldan fazla süren yoğun çalışmalar sonucunda dünyanın en önemli İngilizce eğitimi kalite belgesi olan CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyonu 5 yıllık bir süre için aldı. CEA, İngilizce dil eğitim kurumlarının ve programlarının akreditasyonu alanında ABD Eğitim Bakanlığı ve Association of Specialized and Professional Accreditors (ASPA) tarafından tanınan tek akreditasyon kurumu olma özelliğinin yanı sıra, İngilizce Dil Eğitimi akreditasyonları arasında da sayılı akreditasyon arasında en kapsamlı akreditasyonlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. CEA akreditasyonu İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık programının standartlarının uluslararası en yüksek standartlarla uyumlu olduğunun tasdikini de bu anlamda sağlamaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık programımız CEA akreditasyonuna 2012 yılında ilk başvurusunu yapmış, 2013 ün başında akreditasyon çalışmalarına başlamak için gereklilikleri yerine getirdiği bir raporla tespit edilerek akreditasyon çalışmalarına başlama onayını CEA’den almıştır. Bundan sonraki süre zarfında programın amaçlarından müfredatına, ölçme değerlendirme yöntemlerinden, eğitmen kalitesi ve servislerine kadar 11 başlık altında gruplanan alanlar gözden geçirilmiş, gerekli yerlerde ve süreçlerde iyileştirmeler sağlanmış ve öz denetim süreçleri geliştirilmiştir. Bu yoğun çalışmaların sonucunda 2015 Aralık komisyonunda programın CEA in belirlediği 44 kalite standardını sağladığına ve bu standartları sürdürebileceğine karar vererek ilk başvuruda en uzun akreditasyon süresi olan 5 sene akredite edilmesine karar verilmiştir. Bu kararla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık programı Türkiye’de bu akreditasyona sahip 3. program olmuştur.

Daha fazla bilgi için: www.cea-accredit.org