Doçentlik Sınavı (Üretim Yönetimi)

güncelleme: yayınlama:

BİLİM ALANI: Üretim Yönetimi

Tarih: 18 Ocak 2016, Pazartesi
Saat: 10.00 
Yer: santralistanbul Kampüsü, L1-209

Aday: Dr. Nevin Aydın / Artvin Çoruh Üniversitesi

Asıl Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Birdoğan Baki / Karadeniz Teknik Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Nihat Aydeniz / Dicle Üniversitesi / Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Ayşe Lale Duruiz / İstanbul Bilgi Üniversitesi / İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Enar Ahmet Tunç / Okan Üniversitesi / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz / Celal Bayar Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yedek Jüri Üyeleri:
Prof. Dr.  Abdullah Gürhan Kök /Koç Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Hilmi Yüksel / Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi