Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde açık bulunan Doçentlik kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde (1) bir öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 15 Ocak 2016 – 29 Ocak 2016 (Saat: 17.00)

Adaylarda Aranan Özellikler: 
-Dilbilim alanında doktora derecesi almış olmak
-Dilbilim alanında doçentik ünvanı almış olmak
-Dil edinimi alanında uluslararası endeksli yayınlara sahip olmak
-Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında tecrübe ve çalışmaları olmak
-Doktora sonrası en az beş yıl üniversite seviyesinde ders vermiş olmak
-Lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders verebilecek İngilizce yeterliliğine sahip olmak
-Bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı ya da yürütücü olarak çalışma tecrübesine sahip olmak

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92