Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği - Yardımcı Doçent (1)

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde, Şubat 2016’da göreve başlamak üzere 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi: 15 Ocak 2016 – 29 Ocak 2016 (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler:
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak; doğal dil işleme, biçimbirimsel ve sentaktik analiz, anlamsal ilişkiler ve makine öğrenmesi algoritmaları alanlarında çalışmalar yapmış/yapıyor olması tercih edilmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi No: 2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Sekreterliği: 0212 311 78 33 /0212 311 77 24