Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Genetik ve Biyomühendislik - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi : 15 Ocak 2016 – 29 Ocak 2016 (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler:
Adayların “Biyoteknoloji”, “Moleküler Biyoloji” ve/veya “Bitki Genetiği” alanlarında çalışmış ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydan gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92