İletişim Fakültesi - Dijital Gazetecilik ve Yayıncılık - Yardımcı Doçent (1)

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Medya Bölümü’nde açılacak olan Dijital Gazetecilik ve Yayıncılık Lisans Programı (Türkçe)’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 15 Ocak 2016 – 29 Ocak 2016 (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler:
Gazetecilik veya Tarih veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarından birinde Doktora derecesine sahip olmak. Türk basın tarihi ve Türkiye yakın tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda üniversitelerde ders vermiş olmak tercih nedenidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İletişim Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 7710 / 0212 311 7551