Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde (1) bir öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi: 01 Şubat 2016 – 15 Şubat 2016 (Saat: 17.00)
Resmi Gazete İlan Tarihi: 30 Ocak 2016/29609  

Adaylarda Aranan Özellikler: 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Ağları ve İşletme Veri İletişimi, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Sistem Analizi ve Tasarımı, Proje Yönetimi, Yazılım Mühendisliği gibi konularda ders vermiş, araştırmalar yapmış olması ve tercihen Bilgisayar Mühendisliği alanında doktor unvanı almış olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmiş, Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, Doktora belgesi (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü: 0212 311 73 67 - 0212 311 77 56