Meslek Yüksekokulu / Basım ve Yayın Teknolojileri - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu, Basım ve Yayın Teknolojileri Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde (1) bir öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi: 01 Şubat 2016 – 15 Şubat 2016 (Saat: 17.00)
Resmi Gazete İlan Tarihi: 30 Ocak 2016/29609  

Adaylarda Aranan Özellikler: 
İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak. Akademik çalışmalarını gazetecilik alanında yapmış olması ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıllık deneyime sahip olması tercih sebebidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmiş, Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, Doktora belgesi (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
İnönü Cad. No:6 Kuştepe 34387 
Şişli / İstanbul

0212 311 64 73