Doçentlik Sözlü Sınavı Duyuruları

güncelleme: yayınlama:

BİLİM ALANI: Gelişme İktisadı

Üniversitemizde Gelişme İktisadı alanında 1 Nisan 2016 tarihinde yapılacak aşağıdaki Doçentlik Sözlü Sınav bilgileri aşağıdadır:

Tarih: 1 Nisan 2016, Cuma
Saat: 10.00 
Yer: santralistanbul Kampüsü, L1-209

Aday: Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil (Gedik Üniversitesi/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Asıl Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu (Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Hulusi Hakan Mıhcı (Hacettepe Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Ali Şen (İnönü Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Hacer Ansal (Işık Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Nihal Nurhan Yentürk (İstanbul Bilgi Üniversitesi/İşletme Fakültesi)

Yedek Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)


**************************
BİLİM ALANI: Matematik  Üniversitemizde Matematik alanında 6 Nisan 2016 tarihinde yapılacak aşağıdaki Doçentlik Sözlü Sınav bilgileri aşağıdadır: Sınav Bilgileri: Temel Alanı Kodu : 204 Temel Alanı Adı : Matematik  Toplantı Yeri/Fakülte : İstanbul Bilgi Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, santralistanbul Kampüsü, E3-214 Toplantı Tarihi : 06.04.2016 Toplantı Saati : 10:00  Aday Bilgileri: Dr. İbrahim Özen (Marmara Üniversitesi) Asıl Jüri Üyeleri: Prof.Dr. Mehmet Özen (Sakarya Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi) Prof. Dr. Ersan Akyıldız (Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi) Prof. Dr. İrfan Şiap (Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi) Prof. Dr. Hüseyin Ali Nesin (İstanbul Bilgi Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) Prof. Dr. Fethi Çallıalp (Beykent Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi) Yedek Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Emine Albaş (Ege Üniversitesi/Fen Fakültesi) Prof. Dr. Yücel Tıraş (Hacettepe Üniversitesi/Fen Fakültesi)
************************** BİLİM ALANI: Makro İktisat Tarih: 7 Nisan 2016, Perşembe Saat: 10.00  Yer: santralistanbul Kampüsü, L1-209 Aday: Dr. Betül Gür (İstanbul Ticaret Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Asıl Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Nazire Nergiz Dinçer (TED Üniversitesi/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) Prof. Dr. Ertan Oktay (Doğuş Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Prof. Dr. Zennube Aylin Seçkin (İstanbul Bilgi Üniversitesi/İşletme Fakültesi) Prof. Dr. Ömer Eroğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Prof. Dr. Osman Demir (Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Yedek Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Turan Yay (Yeditepe Üniversitesi/Ticari Bilimler Fakültesi) Prof. Dr. Rasim Yılmaz (Namık Kemal Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
**************************Temel Alanı Adı: Makina Mühendisliği 

Üniversitemizde  07.03.2016 tarihinde yapılacak aşağıdaki Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yapılacaktır.

Sınav Bilgileri:
Temel Alanı Kodu: 914
Temel Alanı Adı: Makina Mühendisliği 
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (santralistanbul Kampüsü, E3-214)
Toplantı Tarihi: 07.03.2016
Toplantı Saati: 10.30 

Aday Bilgileri:
Dr. Kevser Dincer (Selçuk Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)

Jüri Bilgileri:
Asıl üyeler:
Prof.Dr. Serhat Yeşilyurt (Sabancı Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu (Gazi Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Cihan (Beykent Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Prof. Dr. Doğan Güneş (İstanbul Bilgi Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. İrfan Karagöz (Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)
Yedek üyeler:
Prof. Dr. İlyas Bedii Özdemir (İstanbul Teknik Üniversitesi/Makine Fakültesi)
Prof. Dr. Ali Pınarbaşı (Yıldız Teknik Üniversitesi/Makina Fakültesi)

***************************************

Temel Alanı Adı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Üniversitemizde 11.03.2016 tarihinde yapılacak aşağıdaki Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yapılacaktır.

Sınav Bilgileri:
Temel Alanı Kodu: 905
Temel Alanı Adı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Toplantı Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (santralistanbul Kampüsü, E3-214)
Toplantı Tarihi: 11.03.2016
Toplantı Saati: 10.30 

Aday Bilgileri:
Dr. Ali Özen (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)

Jüri Bilgileri:
Asil üyeler:
Prof.Dr. Yalçın Tanık (Ortadoğu Teknik Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı (İstanbul Bilgi Üniversitesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Prof. Dr. Cabir Vural (Marmara Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Ertan Öztürk (Bülent Ecevit Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. Ali Gangal (Karadeniz Teknik Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)
Yedek üyeler:
Prof. Dr. Özgür Barış Akan (Koç Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)
Prof. Dr. İbrahim Develi (Erciyes Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi)

***********************************