Çocuklarla Bilim Buluşmaları

güncelleme: yayınlama:

İnformel Eğitim / çocukistanbul grubu, 15 Mart 2016 Salı günü (Saat 10.30) santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi'nde bir toplantı düzenliyor.

Bilim sermayesi... Toplumları dönüştürme gücü olan en etkili kaynaklardan biri... 

Farklı türlerini duymaya alışkın olduğumuz Sermaye kavramı içinde, bilimsel sermaye temel olarak; toplumda bilime ne kadar değer verildiğine, bilimsel okur yazarlığa, bilimsel bilgi ve becerilerin günlük yaşam içinde kullanılabilir olmasına, bilim insanlarına karşı tutumlara, okuldaki fen eğitimi ile ilgili görüşlere, okul dışında da bilimsel öğrenme ortamlarının varlığı ve işlerliğine, bilimin medyada ne oranda yer bulabildiğine işaret ediyor. Ne yazık ki ülke olarak bilimsel sermaye konusunda zengin olduğumuz söylenemez. 

Bu sebeple; İnformel Eğitim-çocukistanbul olarak okul dışı alanlarda çocukları, akranlarıyla eşit ve paylaşımcı eğitim ortamlarında bir araya getirmek üzere yola çıkarken, ülkemizin bilim sermayesi oluşumuna sağlayabileceğimiz katkı, temel motivasyonumuzu oluşturdu. çocukistanbulBilim başlığı altında bilim sermayesi gelişimine katkı sağlamak amacıyla politika ve uygulamalar oluşturduk. Bugüne kadar, dezavantajlı kesimlere ücretsiz olmak üzere, farklı sosyo-ekonomik yapılardan onbinlerce çocuğa ulaştık. 

Bilim sermayesi oluşturmak “bilime olan ilgiyi artırmak”tan  çok daha öte bir hedef...

Bu farkındalıkla uyguladığımız bilim programları arasında başlıca; Viyana Çocuk Müzesi (Zoom Kindermuseum) işbirliğiyle “Kim Bilim İnsanıdır?” atölyesi, Londra Bilim Müzesi (London Science Museum) ortaklığıyla “Gizemli Kutular” atölyesi ve bir AB projesi çerçevesinde geliştirdiğimiz “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” serisi yer alıyor. 

Halen devam eden ve çocukların, bilimin aktif bir parçası olma isteklerini, araştırma, özgüven ve yönelimlerini tetikleyen atölyeler, devlet ve özel bir çok okuldan öğrencinin bilime/bilim insanına dair önyargılarını da ortaya koydu. Bu atölyeler kapsamında yapılan gözlem ve değerlendirmeler  öğrenciler, öğretmenler ve ülkemizdeki eğitim hayatına dair pek çok veriyi/görüşü bir araya getirmemizi sağladı. Ayrıca, İstanbul ve Viyana’da eş zamanlı olarak gerçekleşen ortak program çıktıları, Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından karşılaştırmalı olarak analiz edilerek raporlandı. 

15 Mart Salı günü, eğitim ortamına dair anlamlı bir fotoğrafı önümüze koyan, bazı yönleriyle üzen, bazı yönleriyle çok umutlandıran bu verileri/birikimi bir kahvaltı eşliğinde paylaşacağız. Aynı zamanda sizlerin de aktif katılımcı olacağınız bir ortamda bazı uygulamalarımızı birlikte deneyimleyeceğiz. Bilim sermayesi oluşumunun vazgeçilmez bir parçası olan eşitsizliklerle mücadelede, özellikle devlet okullarının ücretsiz katılımını sağlamak amacıyla fon sağlayarak bizleri destekleyen Borusan Otomotiv CEO’su Eşref Biryıldız ve stratejik partnerimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Durman da etkinlikte bizlerle olacak.