Doçentlik Sınavı (Gelişme İktisadı)

güncelleme: yayınlama:

BİLİM ALANI: Gelişme İktisadı

Tarih: 1 Nisan 2016, Cuma
Saat: 10.00 
Yer: santralistanbul Kampüsü, L1-209

Aday: Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil / Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Asıl Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu / Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Hulusi Hakan Mıhcı / Hacettepe Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Ali Şen / İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Hacer Ansal / Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Nihal Nurhan Yentürk / İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi

Yedek Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi