Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 14.03.2016 – 28.03.2016 (Saat: 17.00)
Resmi Gazete İlan Tarihi: 12 Mart  2016 /29651

Adaylarda aranan özellikler:
Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda Doktora Derecesine sahip olmak, İdare Hukuku alanında çalışma yapmış ve mesleki sertifikalara sahip olması, ticaret ve borçlar hukuku alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması tercih sebebidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
Emine Pancarcı
İnönü Cad. No:6 Kuştepe 34387 
Şişli / İstanbul

Tel: 0212 311 64 73