Buradan Nereye? Kolektif Sanat Pratikleri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 6-21 Mayıs 2016
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Kontrol Odası

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Programı tarafından düzenlenmiştir.

Altı sanatçı kolektifinin katıldığı ve Derya Yücel koordinatörlüğündeki ART 311-312* dersleri kapsamında gerçekleşecek olan “Buradan Nereye?” İstanbul, Ankara ve Mardin’den katılan sanatçı inisiyatiflerinin üretimleri dışında, performanslar, atölye çalışmaları ve söyleşileri de içeren bir etkinliktir.

Ha Za Vu Zu’nun 6 Mayıs’ta gerçekleştirecegi performansıyla başlayacak olan proje, kolektif ifadelerin paylaşılması, sanat, hayat, gündelik ve güncel konular üzerine anlam arayışı, hafıza kaydı gibi konular etrafında Halı Atölyesi (Gülçin Aksoy), Ha Za Vu Zu, Pelesiyer, Videoist, Yaygara ve Yoğunluk’un katılımıyla gerçekleşecek.

Facebook etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/230954177262079/


Etkinlik Programı 

06-21 Mayıs   Sergi

06 Mayıs          Ha Za Vu Zu | Performans
                             18.00     Boş yere sarfedilen şu küçük enerjiler için ... Transformatör 
                             19.00     Ağlama 

07 Mayıs          Pelesiyer&Yaygara 
                             14.00     Buluşma 

16 Mayıs          Yoğunluk 
                            11.00    “Zamanın Mekanlaşması” Atölyesi 1. Oturum 

17 Mayıs          Halı Atölyesi & HaZaVuZu 
                             15.00     Buluşma 

20 Mayıs         Yoğunluk 
                            11.00    “Zamanın Mekanlaşması” Atölyesi 2. Oturum  

21 Mayıs         Videoist | Video Gösterimi 
                            14.00     Buluşma  

21 Mayıs          20.00     Kapanış 

Sergi
Halı Atölyesi, “90’lardan Beri HALI’dayız” başlığı ile bir kurum içerisinde açık alan olma özelliğini vurgulamaktadır. Kimi zaman ortak eylemler, kimi zaman da kişisel işler sunularak ortak öğrenim-üretim mekanı olmaya dair süreç paylaşılacaktır.

Ha Za Vu Zu’nun sergide iki videosu gösterimde olacak: 'Git! Kayan bir yıldız yakala!'?adlı bir performanstan bir parça ve Transformatör performansından bir kesit.

Zaman Dışı Dokumalar | Mardin’de ziyaret edilebilir bir sanat belleği olarak yönünü belirleyen Videoist, çağdaş sanat ortamının büyük metropollerde odaklanan piyasa odaklı merkezi zaman ve mekan anlayışının dışında bilgi odaklı bir zaman ve mekan algısı kurgulamaya çalışmaktadır.

Enerji Müzesi olarak tanımlanan santralistanbul’da "Buradan Nereye?" başlığı altında yer alacak "Zaman Dışı Dokumalar" seçkisi bir izleğin ve sürecin yol haritasını ve örüntüsünü bu süreçte Videoist Mardin’de yer almış video sanatı örnekleri ile vermeye çalışmaktadır.

Seçkide yer alan sanatçılar ve yapıtları:
Melih Apa-Heykelin Varlığı, Emre Aşılıoğlu-İsimsiz, Fikret Atay-Paris Köyü, Mehmet Ali Boran-Sınırın Önünde, Canan Budak-Medet, Remzi Sever-Kestirme, Mehmet Çimen-Alt Üst, Barış Seyitvan-Geri Dönüş, Uğur Orhan-Kusurlu Geçiş, Şefik Özcan-Persona

Aynı zamanda Videoist’in kutucuları Ferhat Satıcı ve Hülya Özdemir’in ortak bir çalışması da mekanda görülebilecek.

Güvenlik Odası | Bir zamanlar koca bir şehrin elektrik enerjisini sağlayan santral, bugün başka bir enerjiyi üretmekle mesgul. Şimdi ürettiği enerjinin ham maddesi olan insan, kendi ürettiği enerjinin büyüsünü anlamaya çalışmakta. Pelesiyer, bir zamanlar fabrikada çalısan işçilerin, kontrol dışı açığa çıkabilecek elektrik akımlarından korunmaları amacıyla yerleştirilen "güvenlik odası"na santralin geçmişte ürettiği ve hala enerjisi hissedilen muazzam büyüsünden sığındığı bir müdahalede bulunuyor.

Benim için bir yer; Kapının önü, göğün altı... | Yaygara’nın projesi, Avusturya’lı heykeltraş Heinrich Krippel’in 1930’larda yaptığı düşünülen çıplak kadın ve erkek heykellerinin sürülme ve gözlerden uzaklaştırılma hikayesi üzerine kurgulanmıştır. 280 cm boyutlarında, bronz döküm olan bu iki heykel, Mimar Kemaleddin tarafından tasarlanan Gazi Eğitim Enstitüsü binasının girişine konulmak üzere yaptırılmıştır. Bu amaçla yaptırılmalarına rağmen, heykeller kurgulandıkları mimari mekanda hak ettikleri gibi sergilenememişlerdir. Günümüzde ise kamusal alandan uzaklaştırılarak, gözlerden ırak, bir merdiven altında hafızalardan da silinmek istenmektedir.

Performans | Ha Za Vu Zu

| Aglama
When was the last time you've cried with other people? Can tears bring us together? We're inviting you to moisten this dry universe. Crying for nothing! Crying for laughing!

| “Boş yere sarfedilen şu küçük enerjiler için ... Transformatör”
Ha Za Vu Zu Marcel Duchamp'ın şiirinden yola çıkarak hazırladığı performansı canlandırılacak.

Atölye | Zamanın Mekanlasması

Bu atölye çalışması, mekan kavramını sorunsallaştırmayı, Yoğunluk’un islerinin temelini oluşturan mekân kavrayışını tanıtmayı ve mekan ile sanatsallık ilişkisini bu eksende tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Çalışma, 16 ve 20 Mayıs’ta gerçekleşecek iki seanstan oluşuyor. Birinci seans, yukarıda söz edilen teorik altyapının kurulacağı bir tartışma/seminer olarak gerçekleşecek. Bu seanstan önce verilecek kısa metinlerin okunması ve öğrencilerin tartışmaya katılması istenecek. İkinci bölümde ise, bu teorik altyapı göz önünde tutularak öğrencilerin santralistanbul kazan dairesi mekanına dair kişisel kavrayışlarını geliştirmeleri, mekanın varoluşsal özellikleri, maddeselligi, atmosferi, hafızası ile iliski kurarak o mekana dair bir kavramsal çerçeve oluşturmaları ve bu çerçeve dahilinde mekanla bütünleşen sanatsal bir proje (enstalasyon, video, nesne, vb.) üretmeleri beklenecek.
Sonuç ürünün mekanla bir araya geldiğinde özgün bir mekansallık ortaya çıkarması ve öğrencinin  o mekana dair geliştirdigi kişisel kavrayışın ifadesi olması önem taşıyor.
Bu etkinlik, sanatsal etkinliğin mekan ile ilişkisini araştıran Yoğunluk sanat inisiyatifinin kurucuları İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Nezih Vargeloğlu tarafından gerçekleştirilecektir. Projeler tekil ya da gruplar halinde hazırlanabilir. Atölye sonunda projeler mimar ve sanatçıların katılacağı bir jüriye sunulacak ve kritik edilecektir.

Sanatçı Kolektifleri

Halı Atölyesi’nde üretim pratikleri değişkendir. Sınırları önceden belirlenmiş-sabit şeyler üzerine odaklanmaz. Burada üzerinde durulan meselelerin sınır çizgisi yoktur. Hatta tam da önceden öğrenilmiş ezberlendikçe katılaşmış meselelerle ilgilenir. Burada Açık Atölye sistemi işler. Uç verir, uçuverir. 90’lardan beri halıda olsak dahi kronolojik bir mekanizma değildir. ‘Sanat eğitiminin’, 'estetik' ve 'politik'in deneyimlendiği bir ortak eylem-ortak eyleme aygıtı olarak işlerliğini sürdürür. Vesile olur. Bir kereye mahsus değildir, bir kere ve çok kere süreklilik arz eden etüdler silsilesi ile meseleler bağlanır, kopar, ayrışır, kaybolur, geri gelir. İçinde yaşamakta olduğumuz dünyaya ve coğrafyaya dair meseleleri farklı kanallardan yeniden sorgulayabileceğimiz alanlar açar.

Ha Za Vu Zu, İstanbul'da bir sanatçı kolektifi. Bu kolektif, ses ve görüntüde tahmin edilemeyenin ortaya çıkışını teşvik etmek için bir hiyerarşi olmaksızın çalışıyor. Ha Za Vu Zu kendini verimli ortak çalışmaların ve fikir değişimlerinin gerçeklestiği bir merkez olarak görüyor. Grubun çalışmaları performans ve propaganda, mizah ve sıradışı akşam etkinliklerinin düzenlenmesi arasında konumlanıyor. Performans, enstalasyon, video ve nesnelerden (kitaplar, bayraklar, afişlerden dönüşüme uğramış disko toplarına ve çeşitli kısa ömürlü şeylere uzanan) oluşturdukları biçimler oldukça değişken.

Pelesiyer, terk edilmiş mekânlarda oyun alanları yaratıp, sanatçıları bu mekânlara davet ediyor. Mekânların hikâyelerinin önceden araştırıldığı ve sanatçılara sunulduğu oluşumda, bu mekânlarda iş üretmek isteyen sanatçıların daha önceki üslup ve hikâyelerini bir köşeye bırakıp, sadece bu mekâna yönelik yeni işler yapmaları bekleniyor. Ortaya çıkan işler, fotoğraf ve videolarla belgelenerek, yeni bir projenin yapımına kadar Pelesiyer’in kendi sitesinde sergileniyor. Ali Şentürk, Hüseyin Arıcı, Alper Aydın, Sultan Burcu Demir ve Mert Acar’dan olusan kadro, online çağrılarla katılımcıların projeye doğrudan, kendi kararlarıyla, proje okumalarıyla geldiği bir inisiyatif alanı yaratmaya çalışmaktadır.

Yoğunluk, İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler, Elif Tekir ve Nezih Vargeloğlu'ndan oluşan sanat etkinliğinin mekan ile ilişkisi üzerine odaklanan bir inisiyatif. Mekanı sanat ürünlerinin sergilendiği bir container olarak değil, bizzat sanatsal üretiminin nesnesi olarak ele alan inisiyatif, özgün nitelikleri olan mekanları keşfederek güncel sanatın mekansal deneyim ile içiçe geçtiği sergiler gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Sergilerin sanatçıların mekan ile yoğun ilişkiye geçtiği ve mekanda gizli olan potansiyelleri kendi kavrayışları içerisinden açığa çıkardıkları bir süreç içerisinden ortaya çıkması öngörülüyor.

Videoist, Hülya Özdemir ve Ferhat Satıcı’nın bir organizasyonu olarak, sanatçı merkezli bir yaklaşımla, organikliği ve hiyerarşisizliği öngörür. 2003 yılından beridir düzenli aralıklarla sergi, gösterim, sunum ve eğitim projelerine yer veren bir sanat kollektifi olarak, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir şekilde sanat ortamında yer aldı. 2014 yılı ile birlikte, öncesinde sadece gezici yapıya sahip olan Videoist, Mardin’de ziyaret edilebilir bir sanat belleğine dönüştü. Sanatsal disiplinlerin diğer disiplinlerle birlikte çalıştığı günümüz sanatında Videoist, öngörülebilecek video disiplinlerinini tanımlamak, diğer disiplinlerle ilişkilerini tartışmak ve günümüz sanat ortamına kuramsal açıdan açılımlarda bulunmayı hedefler.

Yaygara, 2006 yılından bu yana, teorik ortaklıkların, düşünsel tartışmaların, sanatsal kümelenmelerin ve sonucunun nereye varacağını bilinmeden başlanılan bir tartışmanın içinden geçip günümüze kadar uzanan bir yolculuğun hem aktörü hem de tanığı konumundadır. Ankara kökenli olan inisiyatif, beslendiği ana damarı yine Ankara ve geniş bir perspektifle bakıldığında kent üzerinden inşa etmeye çalışmaktadır. Sevket Arık, Serkan Demir, Erdal Duman, Mustafa Duymaz ve Sinem Yıldırım’ın bir arada çalıştığı Yaygara, kentin sembolik içeriğini hareket noktasının merkezine koyar.

İletisim için:
Bengisu Çaglayan - bengisucaglayan@gmail.com
Naz Güven - nazguvn@hotmail.com

*ART 311-312 Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, Sergi Projesi ve Uygulaması dersi
2015-2016: Anna Jasmin Storms, Ayça Dilruba Kayra, Ayşe Pınar Girgin, Bengisu Çağlayan, Bilge Günay, Constantin Venantius Hornberger, Derya Dinç, Dilan Kılıç, Doğukan Sarman, Eda Zorlu, Elif Hazal Tanrısever, Elif Naz Güven, Erol Berke Güvençoğlu, Kardelen Bayraktar, Koral Sagular, Linda Veselá, Marie Gerrer, Meltem Öztürk, Meryem Sedef Özdoğan, Naciye Buse Doğrular, Nilüfer Nisan Berkol, Rüya Oktay, Stefano Pellizzari, Tilbe Şendoğan, Yasemin Nur Öztürk, Yiğit İhtiyar.