Azami Öğrenim Süresi

güncelleme: yayınlama:

Önlisans ve lisans öğrencilerinin dikkatine, 

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6569 sayılı kanun gereğince; 2547 sayılı Kanunun 32.maddesine ek olarak aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Eklenen bu madde gereğince öğrenim süreleri yeniden hesaplanarak azami süre sınırı getirilmiştir. İçinde bulunduğunuz öğrenim sürenizi “Öğrenci Sayfaları”ndaki profilinizden takip edebilirsiniz.

“GEÇİCİ MADDE 67 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

6569 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için tıklayınız.