Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak iki (2) öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri: 27 Temmuz-10 Ağustos 2016 (Saat:17.00)
Resmi Gazete İlan Tarihi: 27 Temmuz 2016 / 29783

Adaylarda aranan özellikler:
Adayların İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olması, en az beş yıl yükseköğretim düzeyinde ders vermiş olması, İngilizce Öğretiminde Okul Deneyimi, Okul Uygulaması, İngilizce Öğretiminde Araştırma Yöntemleri gibi dersleri İngilizce Öğretmenliği lisans programında vermiş olması, Yabancı dil öğretmen eğitimi ve yabancı dil öğreniminde bireysel farklılıklar konularında akademik çalışmalar yapması ve bu alanlarda ulusal veya uluslararası yayınlara sahip olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Sekreterliği: 0212 311 77 97/ 0212 311 76 01