Dr. Nilüfer Oral BM Uluslararası Hukuk Komisyonu’na seçildi.

güncelleme: yayınlama:

Uluslararası hukukun geliştirilmesi amacıyla 1947 yılında kurulan BM Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 2017-2021 döneminde görev yapacak 34 üye, BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu belirlendi. Uluslararası hukuk alanında uzman isimlerden oluşan 51 adayın ve 193 ülkenin katıldığı oylamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer Oral, 144 oy ile Komisyon üyeliğine seçildi.

Dr. Nilüfer Oral yeni seçilen 34 kişilik Komisyon’un dört kadın üyesinden biri oldu. Komisyon’da, 70 yıl içinde Dr. Nilüfer Oral dahil olmak üzere, toplam 7 kadın üye görev aldı. Türkiye’den en son Büyükelçi Mehmet Güney 1992-1996 yılları arasında Komisyon üyeliği yaptı. Ondan önceki dönemlerde ise; Eski Adalet Bakanı Ali Suat Bilge (1972-1976) ve Eski Başbakan Nihat Erim (1959-1961) de Komisyon üyeliği yaptı.

Uluslararası deniz hukuku, çevre ve iklim değişikliği alanlarında çalışmaları bulunan BİLGİ Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer Oral yeni göreviyle ilgili “Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu’na seçilmiş olmak benim için çok büyük onurdur. Hukuk okumamın başlıca nedeni uluslararası hukuka duyduğum büyük ilgiydi. Uluslararası Hukuk Komisyonu Birleşmiş Milletler’in uluslararası hukuku geliştirmekle görevlendirilmiş bir organıdır ve birçok uluslararası sözleşmenin temelini hazırlamıştır.

Komisyon üyeleri arasında çok tanınmış profesörler ve diplomatlar bulunuyor. Komisyon’un çalışmaları hem hukukçular hem de mahkemeler için önemli bir kaynak teşkil eder. Komisyon’un üyesi daha sonra Uluslararası Adalet Divanı’na yargıç seçilmiştir. Bundan dolayı hem ülkem hem de üniversitem adına, Komisyon’a üye olmam, gurur verici olmasının yanı sıra önemli bir sorumluluktur. Tabii bu başarının arkasında uzun soluklu bir çalışma bulunmaktadır. Şüphesiz İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önemli katkıları ve destekleri oldu. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği büyük destek son derece önemliydi” dedi.

BİLGİ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ise, “Öncelikle Türkiye yurttaşlarının Birleşmiş Milletler gibi bir dünya örgütünün temel işlevlerini yerine getiren yapılarında asli olarak yer alıp bilimsel ve akademik katkıda bulunmaları onur vericidir” dedi ve “Diğer açıdan, BİLGİ Hukuk Fakültesi, kendi programlarında uluslararası hukukun farklı cephelerine açık bir eğitim sunan ve araştırmalar gerçekleştiren bir hukuk fakültesidir. Bu birikimimizi, kendi mensuplarımız aracılığıyla, dünya hukukuna katkıda bulunmak şeklinde de geliştirme fırsatı bulduğumuz için kıvanç duyuyoruz. Dr. Nilüfer Oral’ı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde kurulan Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun başlıca görevleri arasında, uluslararası hukuk tarafından henüz düzenlenmemiş ya da devletler uygulamasında henüz yeterli bir hukuki temele ulaşmamış konularda taslak antlaşmalar hazırlamak, devletlerin uygulamalarını, özellikle teamül ve öğretideki gelişmeleri değerlendirip geliştirerek, ilgili hukuk alanlarında uluslararası hukuk bakımından daha açık ve kesin normatif bir çerçeve oluşturmak yer alıyor.