Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Optisyenlik - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik Önlisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 7 - 22 Haziran 2017

Adaylarda Aranan Özellikler:

Fizik Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Optisyenlik Programlarında ders vermiş olmak tercih sebebidir. 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi (belgenin aslı ile fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir),  YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cd. No: 6 
34387 Şişli-İSTANBUL

SHMYO Müdürlüğü: 0212 311 66 56