Sağlık Bilimleri Fakültesi / Perfüzyon - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, Perfüzyon Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 7 – 21 Haziran 2017 

Adaylarda Aranan Özellikler: 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anestezi, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ya da göğüs hastalıkları uzmanı olmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi (belgenin aslı ile fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mah. Pir Hüsamettin Sk. No: 20 
34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 51 39