Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 7 - 28 Haziran 2017


Adaylarda Aranan Özellikler:

Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olmak. Tercihen şu alanların bir ya da birkaçında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve eserleri bulunmak: dağıtık hesaplama sistemleri, karmaşık sistemler, veri ağları, ad-hoc haberleşme ağları, yapay zeka, paralel ya da heterojen hesaplama mimarileri, nesneler interneti, siber güvenlik, yazılım.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul  Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 71 50