Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nda açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 22.06.2017 / 18.07.2017
Resmi Gazete İlan Tarihi: 22 Haziran 2017/ 30104

Adaylarda Aranan Özellikler:

Adayların Gastronomi ve/veya Gıda Mühendisliği alanında Doktora ve/veya Doçentlik derecesi almış olmaları gerekmektedir.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik başarı belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (diğer öğrenim belgeleri yabancı dil muafiyet koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere istenmektedir; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi -yurtdışından alınmış diplomalar için-, yabancı dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı ), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad.
No:2/13
34060 Eyüp-İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51