Hukuk Fakültesi / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı – Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 5 – 22 Eylül 2017

Adaylarda Aranan Özellikler

Adayların İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora belgesi almış olması gerekmektedir.
Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi (belgenin aslı ile fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak
No: 20 Dolapdere 34440
Beyoğlu/İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 / 0212 311 51 08-09