Bölüm Öğrenci Temsilciliği Ara Seçimleri

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2016-2018 döneminde görev yapmak üzere geçen yıl yapılan olağan seçimlerde temsilci seçilmeyen bölümler için 21-22-23 Kasım 2017 tarihlerinde ara seçim gerçekleştirilecektir.

Ara seçimler temsilcisi olmayan aşağıdaki bölümler için gerçekleştirilecektir:

İngilizce Hazırlık Programı
İngilizce Hazırlık Programı

İletişim Fakültesi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sinema

Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri
Genetik ve Biyomühendislik
Makine Mühendisliği 
Matematik

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Perfüzyon

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Müzik 
Psikoloji 

Sivil Havacılık Yüksekokulu
Havacılık Yönetimi 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans 
Moda Tasarımı
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Perakende Yönetimi

Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet

Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri 
Dış Ticaret
Finans Bankacılık ve Sigortacılık
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
İnşaat
Mimarlık ve Şehir Planlama
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri 
Muhasebe ve Vergi 
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Pazarlama ve Reklamcılık 
Tasarım 
Ulaştırma Hizmetleri
Yönetim ve Organizasyon 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Dişçilik Hizmetleri
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık 
Terapi ve Rehabilitasyon
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

BAŞVURU:
Bölüm Öğrenci Temsilciliği seçimleri için aday olacak öğrencilerimizin 16-31 Ekim 2017 tarihleri arasında başvurularını Öğrenci Destek Merkezi’ne (santralistanbul Kampüsü, Etkinlik Çadırı arkasındaki konteyner) elden ya da aday2017@bilgi.edu.tr adresine e-mail ile ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların aşağıda bulunan Başvuru Formu, Tanıtım Kampanyası Kuralları ve Aday Tanıtım Metni'ni doldurması gerekmektedir.

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitülerimize bağlı tüm bölümlerimiz için yapılacak olan ara seçimlere aşağıdaki “Adaylık Başvuru Koşulları”nı taşıyan öğrencilerimiz başvurabilecektir.

Adaylık Başvuru Koşulları:
• Önlisans, lisans veya lisansüstü programın veya İngilizce Dil Hazırlık Programı’nın kayıtlı öğrencisi olması
• Normal öğrenim süresini doldurmamış olması
• Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması
• Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması
• Uzaklaştırma disiplin cezası almamış olması
• Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması
• Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversite’de öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar. Yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar. Çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.
• Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının, önlisans veya lisans öğrencisiyse 2,00; yüksek lisans öğrencisiyse 2,80; doktora öğrencisiyse 3,20 olması (İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan adaylarda genel not ortalaması koşulu aranmaz.) 
• İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan adaylarda genel not ortalaması koşulu aranmaz.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.

Tanıtım Kampanyası Kuralları için tıklayınız.

Aday Tanıtım Metni için tıklayınız.

Seçim Takvimi için tıklayınız.

Seçim Kılavuzu için tıklayınız.

Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız.