Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Kayıtları

güncelleme: yayınlama:

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme kayıtları 7-13 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için Gerekli Belgeler:

• Geçiçi Mezuniyet Belgesi
• Lise diplomasının aslı 
• Nüfus cüzdanın aslı
• Transkript belgesi
• Öğrenim ücreti 
• Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

Önemli Not:
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını    yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

2017-2018 akademik yılı öğrenim ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın