Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Diş Protez Teknolojisi - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü, Diş Protez Teknolojisi Önlisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak 2 (iki) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan başvuru tarihleri: 30 Ekim - 13 Kasım 2017

Adaylarda aranan özellikler:

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Protetik Diş tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, kimlik fotokopisi, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri; belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir.) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 
Kuştepe Kampüsü
İnönü Caddesi No: 6 
Şişli/İSTANBUL

Meslek Yüksekokul Müdürlüğü: 0212 311 50 00 / 0212 311 66 56