Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Lisans Programı’nda açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak 1(bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 01.11.2017 - 15.11.2017
Resmi Gazete İlan Tarihi: 1 Kasım 2017 / 30227

Adaylarda Aranan Özellikler:

Adayların Spor Bilimleri alanında doçentlik belgelerini almış olmaları ve uluslararası sağlık, beden eğitimi, rekreasyon gibi çalışma alanlarında deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik başarı belgesi, (belgenin aslı ile fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
santralistanbul Kampüsü Ek Bina
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi
No: 29 Premier Kampüs Ofis
34400 Kağıthane-İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51