Karşılaştırmalı Kurumsal Yönetim Sertifika Programı

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 17-26 Nisan 2014
Yer: Dolapdere Kampüsü

Konuşmacı: Doç. Dr. Carsten Gerner-Beuerle (The London School of Economics And Political Science (LSE))

Son Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2014

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Karşılaştırmalı Kurumsal Yönetim alanında London School of Economics and Political Science’dan gelecek konuk öğretim üyesi Doç. Dr. Carsten Gerner-Beuerle tarafından İngilizce olarak yürütülecek bir sertifika programı sunacaktır. 

Programın temel amacı, kurumsal yönetim kavramının uluslararası platformlarda tartışılmakta olan güncel sorunlarını karşılaştırmalı ve disiplinler arası bir bakış açısıyla incelemek ve değerlendirmektir. Özellikle, şirket, paysahipleri, yöneticiler ve diğer menfaat sahipleri arasındaki menfaat çatışmaları ve bunların çözüm yolları tartışılacaktır. Anglo-Amerikan Hukuk Çevresi için temsilen ABD ve İngiltere, Kara Avrupası Hukuk Çevresi için ise Fransa ve Almanya örnekleri üzerinde çalışılacaktır. Bunun uluslarüstü bir yapı olarak Avrupa Birliği’ndeki uyumlaştırma çabaları ve uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri üzerinde de durulacaktır.

Program, hem şirketler hukukunun güncel sorunlarını karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla irdelemek, hem de Türk Hukuku’ndaki kurumsal yönetim ilkelerine küresel bir perspektiften değerlendirmek isteyenlere yönelik hazırlanmıştır.

Dersler Perşembe ve Cuma akşamları ve Cumartesi günü tüm gün olarak Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir. (17/18, 24/25 Nisan Perşembe Cuma 18.00-21.00 ve 19/26 Nisan Cumartesi 10.00-13.00 14.00-17.00) Programa devam eden katılımcılara bir katılım sertifikası verilecektir. 

Tümü İngilizce olan ders malzemesine, kayıt yaptırılması halinde verilecek şifre ile online ulaşılması mümkündür.

Kayıt için: Ceylan Yurdakuler /  +90 212 311 7219 / ceylan.yurdakuler@bilgi.edu.tr 

Kayıt Ücreti: 500 TL / Değişim öğrencileri ve stajyer avukatlar: 200 TL
Akademisyenler için katılım ücreti alınmayacaktır; ancak katılımcı sayısının sınırlı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Başvuru Usulü:
Programa katılım için kayıt yapılması zorunludur. Kayıt için son gün 14 Nisan 2014. Katılımcı sayısı sınırlıdır.