Konferans: "Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları"

güncelleme: yayınlama:

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları – Türk Şirketleri için Fırsatlar ve Zorluklar

Tarih: 21 Şubat 2015
Saat: 09.30-18.00
Yer: Ceylan Intercontinental Hotel 

Organizasyon Komitesi: Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi);  Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer Ltd (Cenevre), Swiss Arbitration Association Başkanı)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir gün sürecek, “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları – Türk Şirketleri için Fırsatlar ve Zorluklar” konulu bir konferans düzenlemektedir. Bilindiği gibi, Türk inşaat şirketleri, dünyada lider konuma gelmek gayreti içindedirler. Engineering News-Record’un 2014 yılı listesine göre, dünyanın en iyi 250 uluslararası inşaat şirketi arasında 42 Türk şirketi yer almaktadır. Ancak doğası gereği bu tür büyük ölçekli uluslararası inşaat projeleri, diğer ticari sözleşmelerden farklı bir takım özellikler taşıyan uluslararası sözleşmelerin kurulmasını gerektirmektedir. Bu alanda yaygınlaşan standart sözleşmeler inşaat endüstrisinde gelişmiş olan iyi uygulama örneklerini yansıtmakta ve bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan inşaat endüstrisi, inşaat projelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde özel yöntemleri tercih etmekte ve burada da bir uzmanlaşmaya gidilmektedir.

Bir gün sürecek olan bu konferans, inşaat şirketlerini, uzman avukatları ve akademiyi bir araya getirerek uluslararası inşaat projelerinin seçilmiş hukuki sorunlarına farklı açılardan bakarak ışık tutmayı amaçlamaktadır. Konferans, Türk şirketlerinin bir yandan sözleşmenin müzakeresi ve kaleme alınması safhasında diğer yandan kurulmuş sözleşmenin yönetimi ve olası taleplerin ileri sürülmesi safhalarında nasıl daha başarılı sonuçlar alabileceği konularına odaklanmaktadır. Ayrı bir oturumda ise uluslararası inşaat sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların etkin çözüm yolları ve bu noktada tahkim kurumları ile uyuşmazlık çözüm kurullarının rolü ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü ile Schellenberg Wittmer Ltd. tarafından finanse edilmektedir.

Ayrıntılı program için lütfen tıklayınız.

Konuşmacılar:
Ziya Akıncı
Domitille Baizeau
Aslı Budak
Nazmiye Çalgın
Cem Çeliker
Nuray Ekşi
Elliott Geisinger
Claus H. Lenz
Geoffrey Senogles
Paul Taggart
Ziva Filipic 
Feyiz Erdoğan