DTÖ Kürsüsü Takdim Töreni ve Konferansı

güncelleme: yayınlama:

“Küresel Ticarete Yön Veren Aktörler ve G20 Dönem Başkanı Türkiye”

Tarih: 12 Şubat 2015, Perşembe
Saat: 13.30-16.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mayıs 2014’te Dünya Ticaret Örgütü  (DTÖ / World Trade Organization) Kürsü Programı’na seçildi. 2009 yılında 14 üye ile başlayan ve bu yıl ikinci evresine geçen DTÖ Kürsüsü Programı’na dünya çapında yalnızca yedi kurum seçildi.  BİLGİ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran’ın Türkiye’yi temsil edeceği program, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki uluslararası ticaretle ilgili akademik çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. Dünya Ticaret Örgütü tarafından “DTÖ Kürsüsü” unvanı verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi projesi, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulacak olan “Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından 2014-2018 dönemi içerisinde hayata geçirilecek.

2010 yılından beri Dünya Ticaret Örgütü ve TC Ekonomi Bakanlığı ile işbirliğinde Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri dış ticaret bürokratlarına uluslararası ticaret eğitimi vermekteki üstün katkıları nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü tarafından DTÖ Kürsüsü ile ödüllendirilen İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bu ünvanın takdimi DTÖ Genel Direktör Yardımcısı Xiazhoun Yi tarafından 12 Şubat 2015 günü yapılacak resmi törenle gerçekleştirilecek. Başkan Yardımcısı Yi, diğer üç başkan yardımcısı ile birlikte DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo’dan sonra DTÖ yönetiminin en üst düzey isimlerinden biri. Törende Ekonomi Bakanlığı’nı temsilen Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre ile birlikte TÜSİAD, DEİK ve TİM temsilcileri de yer alacaklar. 

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan Direktör Yardımcısı Yi, DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo’yu temsilen İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne takdim edeceği DTÖ Kürsüsü Töreni ve Konferansı vesilesiyle uluslararası ticari ilişkilerin 2015 yılı itibariyle görünümü, Türkiye’nin hem global ve hem de kendi coğrafyasındaki rolü, ticari korunma önlemlerine karşı tedbirler, ekonomik yaptırımlar, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı, sayıları giderek artan ticaret ve yatırım anlaşmaları ve 2014 Kasım ayında imzalanan Bali anlaşmasının dünya ticaretine yansımaları, düşen petrol fiyatları ve enerji ile ilintili konular üzerine de konuşacak. 

Program Akışı

13:30-14:30   Açılış Konuşmaları

Yrd. Doç. Dr. Pınar ARTIRAN (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi; DTÖ Kürsüsü Profesörü)
Prof. Dr. Turgut TARHANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Remzi SANVER (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)
Rifat SARICAOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)

14:30-16:10   Oturum Konuşmaları 

Xiaozhun YI (Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı)
Hüsnü DİLEMRE (T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)
Dr. Kamer KARAKURUM ÖZDEMİR (Kıdemli Ekonomist, Dünya Bankası Türkiye)
Tahsin ÖZTİRYAKİ (Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

16:10-16:30   Soru- Cevap

16:30-17:30   Kokteyl (Enerji Müzesi, Kontrol Odası)

Türkiye’nin DTÖ üyeliği hakkında geri plan bilgisi:
Türkiye GATT’a 1951 yılında Torquay Turu sırasında  taraf   olmuş  ve  1995 yılında da DTÖ’nün  de  kurucu  üyeleri  arasında  yer  almıştır. 2015 yılı itibariyle toplam 160 ülkenin üye olduğu Dünya Ticaret Örgütü ve örgütü kuran anlaşmalar, uluslararası mali alanda sağlanan işbirliğinin yanısıra, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi yönünde ihtiyaç duyulan işbirliğinin sonucu olarak, dünya mal ticaretini düzenleyen temel disiplin olarak uygulanmakta ve dış ticaret rejimi açısından ülkeleri bağlamakta.  

Kasım 2014 ‘Ticareti Kolaylaştırılması Anlaşması’ ile ilgili kısa bilgi:
Kasım 2014’te Dünya Ticaret Örgütü, küresel ekonomiye 1 trilyon katkı sağlayacak, 21 milyon kişiye istihdam yaratacak tarihi anlaşmaya imza attı ve DTÖ’nün kurulmasından bu yana ticareti hızlandırmayı amaçlayan ilk çok taraflı anlaşma olan “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nı imzaladı. Bu anlaşmaya temel teşkil eden“Bali paket anlaşması”, Aralık 2013’te Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen DTÖ Bakanlar Toplantısı’nda belirlenen küresel ticaret anlaşmasıdır. Doha Turu Görüşmeleri’nin “erken sonucu” olarak nitelendirilen söz konusu anlaşma, ticaretin kolaylaştırılması, tarım ve kalkınma gibi alanları kapsayan on belgeden oluşuyor. Anlaşma uluslararası ticari işlemlerde süre ve maliyetleri önemli ölçüde azaltarak hem yoksul hem de zengin ülkelere yeni fırsatlar sunacak. Bu yönüyle anlaşma bütün ülkelerdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler açısından özellikle önemli bir kazanım. DTÖ'nün uluslararası ticaret politikasının merkezindeki rolü sayesinde varılan anlaşma, kapsamı Temmuz 2015'e kadar belirlenecek olan yeni küresel ticaret müzakerelerinin yolunu da açacak. DTÖ'ne 160 ülkenin üyeliği bulunuyor.