Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 2: “Akaryakıt Piyasasında Yapısal Rekabet Sorunları ve Güncel Rekabet Hukuku Uygulamaları”

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 25 Şubat 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu              

Konuşmacı: Şamil Pişmaf (Rekabet Uzmanı, Rekabet Kurumu)

Seminer kapsamında, öncelikle Türkiye akaryakıt (petrol) piyasasının yasal çerçevesinin gelişimi ve bugüne kadar hâkim olan başlıca politika tercihleri kısaca aktarılacaktır. Daha sonra rafinaj, dağıtım ve perakende aşamaları ayrı ayrı ele alınmak suretiyle, karşılaşılan yapısal rekabet sorunları ortaya konulmaya çalışılacak ve bunların nedenleri ile çözüm önerilerine dair bulgu ve görüşler paylaşılacaktır. Seminerde son olarak, Rekabet Kurulu’nun Ocak 2014 tarihli TÜPRAŞ kararı ile akaryakıt ve LPG sektörlerindeki dikey anlaşmaların tabi olacağı düzenlemelerin çerçevesini çizmek üzere yürütülen tebliğ çalışmasının gerekçeleri ve kapsamı tartışılarak çalışmada gelinen son aşama konusunda bilgi verilecektir.

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr   /  rhm@bilgi.edu.tr