Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 3: Av. Gönenç Gürkaynak

güncelleme: yayınlama:

"Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Groupement des Cartes Bancaires (CB) v Commission” kararından hareketle rekabeti kısıtlayıcı amaç kavramının sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ve bu durumun Türk rekabet hukuku üzerine olası etkileri 

Tarih: 4 Mart 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu              

Konuşmacı: Av. Gönenç Gürkaynak (ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu)

 Rekabeti kısıtlama amacı taşıyan anlaşmalar hem Türk rekabet hukuku hem de Avrupa Birliği rekabet hukuku mevzuatında yasaklanmaktadır. Bir anlaşmanın rekabeti kısıtlayıcı amaç taşıdığını tespit eden rekabet otoritesi, anlaşmanın anti-rekabetçi etkilerini inceleme ve kanıtlama yükünden kurtulmaktadır. Bununla birlikte, rekabeti kısıtlayıcı amacın tespiti kolay değildir ve Avrupa Birliği rekabet hukukunda hangi anlaşmaların rekabeti kısıtlayıcı amaç taşıdığı sorusunun cevabı yakın zamana kadar belirsizlik taşımıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 11 Eylül 2014 tarihli “Case C-67/13 P - Groupement des Cartes Bancaires (CB) v Commission” kararı (CB Kararı) ise rekabeti kısıtlayıcı amaç taşıyan anlaşmaların tespiti ve değerlendirilmesi konusunda bir dönüm noktası niteliğindedir. Derste “amacı yönünden rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar”ın ABAD içtihadındaki evrimi, ABAD’ın tartışmalı kararları kapsamında incelenecek, CB Kararı süreci Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin kararından başlanarak açıklanacak, CB Kararı’nın Avrupa Birliği rekabet hukukundaki olası etkileri tartışılacaktır. Derste ayrıca rekabeti kısıtlayıcı amaç kavramının Rekabet Kurulu kararlarında, Rekabet Kurulu’nun ilk kararlarından itibaren nasıl ele alındığı incelenecek ve CB Kararı’nın ortaya koyduğu prensiplerin Türk rekabet mevzuatının uygulamasında nasıl benimsenebileceği değerlendirilecektir.

 Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr   /  rhm@bilgi.edu.tr