Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 6: Finans Sektöründe Yakın Tarihli Rekabet İhlali Davalarının Sinopsisi

güncelleme: yayınlama:

Finans Sektöründe Yakın Tarihli Rekabet İhlali Davalarının Sinopsisi - LIBOR, EURIBOR, FOREX ve daha az bilinen diğerleri 

Tarih: 25 Mart 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı: Süleyman Cengiz (Hergüner Bilgen Özeke Avukat Ortaklığı)

2008 finansal krizinden sonra finans sektöründe adeta Pandora’nın kutusu açılmış ve diğer pek çok sorunun yanında rekabet ihlalleri de ortalığa saçılmıştır. LIBOR’un hesaplanmasında gerçekleştirilen uyumlu eylemlere ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve bankaların gerçekleştirilen rekabet ihlalleri için ödedikleri cezalar yerel basının dahi ilgisini çekmiştir. Daha az adı anılan faiz oranı türevlerine ilişkin uyumlu eylemler, kredi temerrüt takası (credit default swap) soruşturması ve halen süren AB Komisyonunun ve İsviçre Rekabet Otoritesinin FOREX pazarlarındaki soruşturmaları da ilk akla gelenlerdir. ABD uygulamasında ise çok daha fazla sayıda örnek bulmak mümkündür. Diğer yandan, Rekabet Kurulu da yakın geçmişte ticari bankaları çeşitli şekillerde rekabeti kısıtladıkları gerekçesiyle iki kez para cezalarına çarptırmıştır. Ayrıca, Rekabet Kurulu’nun banka ve sigorta sektörünün pek çok uygulamasına ilişkin çok sayıda bireysel muafiyet kararı da bulunmaktadır. 

Bu seminer dersinde, gerek yerel pazarlarda gerekse küresel olarak en ileri düzeyde entegre olmuş finans pazarlarında tespit edilen rekabet ihlalleri örneğinde, finans piyasalarının rekabet hukuku ile çekişmesi ve bunun muhtemel sebepleri ele alınacak, ayrıca düzenlenmiş bir sektör olarak bilinen bankacılık sektöründe rekabet ihlallerinin ortaya çıkışı, tespit edilmesi ve caydırılması sürecinde düzenleyici otoritelerin nerede durduklarına değinilecektir. Seminer dersinin temel çıktısı katılımcıların belli başlı finansal ürünlerin işleyiş mekanizması içerisinde rekabetin nerede oluştuğunu ve finans piyasalarında rekabet hukuku mantığının işleyişini anlaması olacaktır. 

 Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr