Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 7: Elektrik Piyasalarında Rekabetçi Yapı ve Liberalleşme Sonrası Rekabet Sorunları

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 1 Nisan 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD )

Elektrik piyasalarının serbestleştirilmesi çalışmaları yaklaşık 15 yıllık bir geçmişe sahiptir. Liberalleşeme ve özelleştirme hedefi ile çıkılan yolda ilk önce 2001 yılındaki Elektrik Piyasası Kanunu çıkarılmış ve sonrasında kademeli geçiş ile liberalleşme sürecinde önemli adımlar atılmıştır. Kanun sonrası liberalleşme sürecine paralel olarak özelleştirme süreci de başlamıştır. 2013 yılında ise Elektrik Piyasası Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılarak tam liberal sisteme geçiş için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Diğer taraftan ise, sektördeki kamu gücünün azaltılması hedefi ile yapılan özelleştirmeler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2015 yılı başı itibariyle elektrik piyasasının özelleştirilmiş ve rekabete dayalı işleyen bir piyasa olarak yapılandığı söylenebilir. 

Şebeke sistemine dayalı bu sektörde rekabetçi bir yapının oluşturulması özellikli rekabet kuralları konulmasını ve piyasaların sürekli gözetim ve denetimini gerektirmektedir. Bu nedenle, elektrik piyasası bir düzenleyici otorite olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun sürekli gözetim ve denetimine tabidir. Diğer taraftan Rekabet Kurumu (RK) elektrik sektörünün rekabete açılması sürecinde son derece etkin rol almıştır. İlgili piyasada yapılan özelleştirmelere yönelik RK’nun önemli müdahaleleri olmuştur. Son yıllarda ise, özelleştirme ve liberalleşme sonrası oluşan yeni piyasa yapısında rekabet ihlallerine ilişkin artan sayıda şikayet ve düzenleyici kurumlara başvuru yapılmaktadır. RK ayrıca elektrik piyasasına ilişkin bir sektör araştırması yürütmektedir. 

 Bu seminerde, Elektrik Piyasası Kanunu ile getirilen rekabetçi yapı,  RK’nun özelleştirmelere ilişkin son kararları, RK’nın elektrik piyasasındaki incelemeleri ve kararları, Elektrik Piyasası Sektör Raporu ve EPDK ve RK arasındaki yetki tartışmaları incelenecektir.

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr