Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 29-30 Mayıs 2015
Saat: 9.30-17.00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Bilindiği üzere Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu kira hukuku konusunda da önemli değişiklik ve yeniliklere uğramıştır. Aradan geçen zaman zarfında, yeni düzenlemeler konusunda çeşitli akademik çalışmalar yapılmış ve Yargıtay kararları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle kira hukukunun, alanında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından tartışılacağı bir konferans düzenleme gereği doğmuştur.

29-30 Mayıs tarihlerinde iki gün sürecek Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü yapılacaktır. Konferansa kira hukukunda son dönemde eserler yazmış çeşitli üniversitelerde görev yapan konunun uzmanı akademisyenlerin yanı sıra Yargıtay’dan da beş hakim davet edilmiş durumdadır. Konferansta birinci gün kira sözleşmesine uygulanacak genel hükümler ayrıntılı olarak incelenecektir. İkinci gün ise konut ve çatılı iş yeri kirasına ilişkin kurallar ele alınacaktır. Tartışmaların daha verimli geçmesi adına katılımın sınırlı tutulduğu söz konusu konferansın sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 

Konferans kira hukuku alanında uzman akademisyenler ve Yargıtay hakimleri tarafından yürütülecektir. 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz 
Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir 
Prof. Dr. Halil Akkanat 
Prof. Dr. Yeşim M. Atamer 
Prof. Dr. M. Alper Gümüş 
Prof. Dr. Faruk Acar 
Prof. Dr. Burak Özen 
Doç. Dr. Emre Gökyayla 
Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu 
Doç. Dr. Hasan Petek 
Doç. Dr. Emrehan İnal 
Doç. Dr. Zekeriye Kurşat
Doç. Dr. Başak Baysal
Doç. Dr. Sezer Çabri 
Doç. Dr. İpek Sağlam 
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı 
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Tosun 
Yrd. Doç. Dr. Seda Öktem Çevik 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Türkmen 
Yrd. Doç. Dr. Nihal Ural Çınar 
Yrd. Doç. Dr. Cahit Günel 
Dr. Ece Baş Süzel 
Yarg. 6. HD. e. Başkanı M. Lütfi Tombaloğlu 
Yarg. 6. HD. Üyesi İrfan Vural

Konferans programı için lütfen tıklayınız.

Konferansa katılım için kontenjan dolmuştur.

*****************************************************************************
Katılım ücreti 250 TL’dir. Öğrenci ve stajyer avukatlar için ise ücret 125 TL olup, indirimli kayıt 50 kişilik kontenjanla sınırlıdır.
Öğle yemeği ve kahve araları İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından sağlanmaktadır. Konferansa katılım sonunda bir katılım sertifikası verilecektir. 

Başvuru Süreci:
Konferansa katılım için kayıt gerekmektedir. Kontenjan sınırlıdır. Bu nedenle öncelikle burcak.oguzhan@bilgi.edu.tr adresine mail göndererek, ön kayıt yaptırmanız ve ödemeye ilişkin bilgileri almanız gerekmektedir. Yapacağınız ödemeyi takiben dekontu yine aynı adrese ilettiğinizde kaydınızın tamamlandığına ilişkin bir e-mail alacaksınız.

Gerekli Belgeler: 
* Başvuru formu için tıklayın.
* Konferans ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Dekontta yer alması gereken bilgiler çok önemlidir; bilgilerin eksikliği kaydınızın yapılamamasına neden olabilecektir). 
* İndirim uygulanacaksa, indirim nedenine ilişkin belge (öğrenci belgesi, stajyer avukat kimlik fotokopisi)

Belgelerin Teslimi: 
Bu belgeler burcak.oguzhan@bilgi.edu.tr adresine mail olarak iletilmelidir.

Dekontta Yer Alması Gereken Önemli Açıklama: 
* Muhasebe Kodu: AK 05 000 0000
* Katılımcının Adı Soyadı 
* İndirim uygulanıyorsa buna ilişkin bilgi