Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri-Hafta 9: Otomotiv Sektöründeki Bulgular ve Yeni Tebliğ Çalışmaları

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 15 Nisan 2015, Çarşamba
Saat: 18.30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu             

Konuşmacı:  Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi)

Rekabet Kurumu 2014 yılında Motorlu Taşıtlar sektörüne ilişkin yürütmüş olduğu araştırmayı, Sektör Raporu olarak kamuoyu ile paylaşmıştır. 2005/4 sayılı Tebliğ’in (bir ölçüde) etkilerini ölçmeyi amaçlayan ve çıkarılacak olan yeni Tebliğ’in ekonomik gereklerini ortaya koyması beklenen Rapor, önemli bazı bulguları içermektedir. Çok markalılığın perakende seviyesinde kabul görmesi, satış piyasasının rekabetçi olması, buna karşılık, satış sonrası piyasaların (servis ve yedek parça) görece yoğunlaşmış ve büyük ölçüde araç üreticilerinin ekonomik kontrolünde olmaları temel bulguların başında gelmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılan Çalıştay’da Rapor’daki bulgular çerçevesinde Sektör temsilcileri ile nasıl bir Tebliğ olmalı sorusuna yanıt aranmış ve akabinde de Kurum 7.11.2014 tarihinde bir Duyuru ile Çalıştay’da ön plana çıkan on başlığı görüş hakkında ilgilerin görüşlerine sunmuştur. Sunulacak görüşler çerçevesinde 2015 yılı içerisinde bir Tebliğ’in hazırlanması ve yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

İşte bu seminer kapsamında bu gelişmeler göz önünde tutularak, otomotiv sektöründeki dikey anlaşmaların nasıl bir Tebliğ ile düzenlenmesi gerektiği tartışılacaktır. Bu çerçevede sadece Rapor değil, Rekabet Kurulu kararları ve AB Hukukundaki yeni Otomotiv Tüzüğü dikkate alınacaktır. 

Kayıt ve ayrıntılı bilgi  için: http://rhm.bilgi.edu.tr  /  rhm@bilgi.edu.tr