Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi-63: "Anayasa'da Marka"

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 2 Mart 2016, Çarşamba
Saat: 19.15-21.15
Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

Konuşmacı: Doç. Dr. Ali Paslı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Atölyeler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) tarafından  düzenlenmektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ali Paslı’nın konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, "Anayasa'da Marka" başlığı ele alınacaktır. Toplantıda, Anayasa Mahkemesi’nin 27.05.2015 tarihinde verdiği, 556 sayılı KHK’nın tanınmış markaları mutlak red nedeni olarak düzenleyen 7/ı maddesinin iptaline ilişkin kararının sonuçları değerlendirilecek ve bu karardan hareketle, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa karşısındaki durumu üzerinde durulacaktır.

Sınai haklar alanında önemli bir gündem teşkil eden bu konu, ticaret hukuku ve sınai haklar alanlarındaki saygın çalışmalarıyla tanınan ve 2014 yılında “Uluslararası Antlaşmalarının Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri” başlıklı bir kitaba imza atmış bulunan Sayın Paslı’nın önderliğinde görüşülüp tartışılacaktır.

Toplantıya katılım herkese açık olup, herhangi bir prosedüre tabi değildir.

Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi: 
0 (212) 311 52 92  /  RC-IPL@bilgi.edu.tr  / eda.cataklar@bilgi.edu.tr