BİLGİ'de Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi kuruldu.

güncelleme: yayınlama:

2015 yılının Nisan ayından itibaren yürütülen ortak çalışmalar sonucunda İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi kuruldu. Birim en temel olarak cinsel tacizin ve saldırının yaşanmadığı, karşılıklı saygıya dayanan özgür bir akademik araştırma, eğitim ve çalışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Birim öncelikli olarak cinsel taciz veya saldırı şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve bu tür şikâyetlerde başvurucuya destek vermeyi ve başvurucuyu güçlendirmeyi hedefliyor. Birim tarafından aynı zamanda, cinsel tacizi ve saldırıyı önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her türlü cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine dair farkındalık çalışmaları da gerçekleştirilecek. 

Birimin kurulması sürecinde öncelikli olarak üniversitenin çeşitli akademik ve idari birimlerinden katılımcıların da katkılarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi Yönergesi ile birimin kurulmasının gerisindeki amaçları ve ilkeleri ortaya koyan, cinsel taciz ve saldırı ile mücadelede üniversitenin tüm öğrenci ve çalışanlarına rehberlik edecek İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önlemeye Yönelik Politika Belgesi hazırlandı. 

Birimin kurulmuş olması, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğrencileri ve çalışanları için cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılığa, sömürüye ya da bir başka nedene dayanan her türlü cinsel taciz ve saldırıdan arınmış bir üniversite ortamı yaratmak konusundaki kararlılığını da bir kez daha ortaya koyuyor.  

Birime ctsob@bilgi.edu.tr adresi üzerinden erişilebilir.