Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)

güncelleme: yayınlama:

20 yılın ardından dünyada ve ülkemizde TRIPS

Tarih: 28 Mayıs 2016, Cumartesi
Saat: 10.00-15.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E3-101

Kabul edilişinin ardından 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala fikri mülkiyet hukukunun en önemli başlıklarından birini oluşturan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması, yaygın olarak bilinen adıyla TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), gerek dünyadaki algı ve gerekse Türk hukukuna yansımaları bakımından incelenecektir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü işbirliğiyle düzenlenen konferansa katılım herkese açık olup, herhangi bir prosedüre tabi değildir.
 

PROGRAM:

10.00-10.15      Açılış Konuşmaları
Yrd.Doç.Dr. Pınar Artıran (Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Başkanı, RCITA Müdürü)
Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson (BİLFİM Müdürü)


10.15– 11.30      1. Oturum
TRIPS’in 20 Yılı ve Sonrası  Moderatör: Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson (BİLFİM)
“TRIPS Anlaşması, DTÖ Uyuşmazlıkların Halli Mekanizması ve Türkiye’nin Yükümlülükleri”
Yrd.Doç.Dr. Pınar Artıran (RCITA)
“21. Yılında TRIPS: Uluslararası Fikri Mülkiyet Koruması için Anayasal Bir Çerçeve Olabilir mi?”
Dr. Henning Grosse (Cambridge Üniversitesi, İngiltere) Ruse-Khan (Cambridge Üniversitesi, İngiltere)
11.30-11.45      Kahve Arası

11.45-13.00      2. Oturum
TRIPS’in Türk Hukuk Uygulamasına Etkileri Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Pınar Artıran (RCITA)
“Uluslararası Anlaşmaların İç Hukukta Uygulanmasının Koşulları”
Yrd.Doç.Dr. Dolunay Özbek (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
“TRIPS’in Fikri Haklar Hukukuna ve Yargı Uygulamasına Yansımaları”
Türkay Alıca (Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi)
13.00-14.15      Öğle Arası

14.15-15.30      3. Oturum
TRIPS’in Türk Patent ve Marka Hukukuna Etkileri Moderatör: Öğr.Gör. Eda Çataklar (BİLFİM)
“TRIPS’in Türk Patent Hukukuna Etkileri”
Prof.Dr. Feyzan H. (Ankara Üniversitesi) Şehirali Çelik (Ankara Üniversitesi)
“TRIPS’in Türk Marka Hukukuna Etkileri”
Doç.Dr. Ali Paslı (İstanbul Üniversitesi)