Eğitimde Sosyal Medya ve Kişisel Verilerin Korunması

güncelleme: yayınlama:

Özel Yaşamın Gizliliği, Teknoloji ve Hukuk: Eğitimde Sosyal Medya ve Kişisel Verilerin Korunması

Tarih: 10 Haziran 2016
Saat: 9.00-17.00
Yer: Karaköy Minerva Palas, Bankalar Caddesi No:2, Karaköy, İstanbul

Bu konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Kişisel verilerin korunması demokratik devletlerin tamamında etkin hukuksal güvencelerin konusu olan temel bir insan hakkıdır. Bunun yanında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, OECD, APEC gibi pek çok uluslararası ve uluslarüstü kuruluşlar da konuya verdikleri önemi ortaya koyan metinleri kabul etmişlerdir. Türkiye’de ise 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri kapsamında kişisel verilerin korunması anayasal bir hak haline gelmiş ve bundan 6 yıl sonra 7 Nisan 2016 tarihinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Kişisel verilerin korunmasının sağlanması, hukuksal güvenceler yanında konuya ilişkin farkındalığın arttırılmasına da bağlıdır.

Bu bağlamda düzenlenen ve akademiden, özel sektörden, kamu kurumlarından, uluslararası ve ulusal düzeyde yetkin uzmanların katılımıyla yapılacak “Eğitimde Sosyal Medya ve Kişisel Verilerin Korunması” konulu konferansın amacı, güncel tartışmalar ışığında, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirmek ve farkındalık yaratmaktır. Konferansta simültane tercüme yapılacaktır.

Detaylı bilgi için: http://tlpc.modap.org

Kayıt için: http://tlpc.modap.org/registration 


PROGRAM:

9.00-9.30 KAYIT

9.30-10.00 AÇILIŞ

10.00-11.00 AÇILIŞ KONUŞMASI / “Eğitim Teknolojileri: Beklentiler ve Tehlike”
Chris J. Hoofnagle (Berkeley Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

11.00-12.00 ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ: ALGI VE GERÇEKLER
Oturum Başkanı: Nilgün Başalp (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Konuşmacılar:
Joachim Kind (Safer Internet DE/Klicksafe, Almanya)
Yücel Saygın (Sabancı Üniversitesi  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

12.00-13.30 ÖĞLE ARASI

13.30-15.00 EĞİTİMDE VERİ KORUMASINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Oturum Başkanı: Yücel Saygın (Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Konuşmacılar:
Ali İnan (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Batuhan Aydagül (ERG (Eğitimde Reform Girişimi), Türkiye)
Garreth Cameron (Veri Koruma Kurulu, İngiltere)

15.00-15.30 KAHVE ARASI

15.30-17.00 VERİ KORUMASI VE SOSYAL MEDYA
Oturum Başkanı: Elif Küzeci (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Konuşmacılar:
Nilay Erdem (Facebook, İngiltere)
Prodromos Tsiavos (London School of Economics)
Okan Çan (DERİŞ Hukuk Bürosu, Türkiye)