David Harvey Konferansları: Kapitalizmin Krizi ve Kentsel Mücadele / Sermayenin Sınırları ve Antikapitalist Hareket

güncelleme: yayınlama:

David Harvey Konferansları-I: Kapitalizmin Krizi ve Kentsel Mücadele
Tarih: 9 Haziran 2012, Cumartesi
Saat: 15:00
Yer: Santral Kampüsü, E3-101

Ankara: 13 Haziran 2012, Çarşamba, Saat: 17:00, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi- A Salonu


David Harvey Konferansları-II: Sermayenin Sınırları ve Antikapitalist Hareket
Tarih: 12 Haziran 2012, Salı
Saat: 18:30
Yer: Dolapdere Kampüsü, BS-1

Türkiyeli sosyal bilimcilerin ve okurların yıllardır kitaplarıyla ve 2008 krizinin yıkıcı etkilerine karşı eylemlerde sosyal muhalefete verdiği destek ile yakından tanıdığı İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı ve aktivist David Harvey, 9-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da iki, Ankara’da bir konferans vermek üzere Türkiye’de olacak. Konferansların konusunu, 2008 kriziyle başlıyan dönemin özellikleri, kentsel dönüşüm ve buna karşı mücadeleler ile David Harvey’in antikapitalist grev ve eylemlere dair ilk elden deneyimleri ve tanıklıkları oluşturuyor.

 

David Harvey kimdir?

1935, İngiltere, Gillingham, Kent doğumlu. 1961'de Cambridge Üniversitesi’nde coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Bristol Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından 1969'da ABD, Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'ne geçti. Çeşitli üniversitelerde dersler ve konferanslar verdiği akademik çalışmaları içinde sayısız makaleye ve çok ses getiren, birçok dile çevrilen kitaplara imza attı. Halen 2001'de çalışmaya başladığı New York Şehir Üniversitesi’nde (CUNY) antropoloji profesörüdür. Harvey'in çalışmalarının en önemli özelliği, Marksist kurama uzamsallık fikrini dahil etmesi, modern coğrafyanın bir disiplin haline gelmesini sağlayan yeni kavram ve yöntemlere öncülük etmesi, dil ve kültür gibi beşeri konulardan zengin bir şekilde yararlanmakla birlikte, analizlerinin odağına her zaman maddi süreçleri yerleştirmesidir. Bu anlamda tarihsel materyalizme coğrafi boyutu soktuğunu söyleyebiliriz. 2007’de dünya çapında en çok alıntılanan, atıfta bulunan sosyal bilim yazarları içinde 18. sırada olan Harvey, Türkiyeli birçok akademisyenin de hocası olmuştur. Harvey literatürünün önemli bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiştir:


Türkçe'deki Kitapları:

Postmodernliğin Durumu (Metis, 1997)
Sosyal Adalet ve Şehir (Metis, 2003)
Yeni Emperyalizm (Everest, 2004)
Umut Mekânları (Metis, 2008)
Marx’ın Kapital’i İçin Kılavuz (Metis, 2012)
Paris, Modernitenin Başkenti (Sel, 2012)
Sermaye Muamması - Kapitalizmin Krizleri (Sel, 2012)
Sermayenin Mekânları - Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru (Sel, 2012)
İsyan Şehirleri: Şehir Hakkından Kentsel Devrime (Metis yayın programında, 2012)


Diğer Kitapları:

Explanation in Geography (1969)
The Limits to Capital (1982)
The Urbanization of Capital (1985)
Consciousness and the Urban Experience (1985)
The Urban Experience (1989)
Teresa Hayter, David Harvey (eds.)  The Factory and the City: The Story of the Cowley Automobile Workers in Oxford (1994)
Justice, Nature and the Geography of Difference (1996)
Megacities Lecture 4: Possible Urban Worlds, Twynstra Gudde Management Consultants, Amersfoort, The Netherlands, (2000)
A Brief History of Neoliberalism (2005)
Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development (2006)
Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom (2009) (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012 yayın programında)

David Harvey Konferansları'nın dili İngilizce'dir. Simültane çeviri yapılacaktır.

Konferanslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; ODTÜ Mimarlık, Tasarım, Araştırma ve Uygulama Merkezi; Sel Yayıncılık; Metis Yayınları'nın ortak etkinliğidir.

https://www.facebook.com/bilgimimarlik
https://www.facebook.com/events/314464848634051/
https://www.facebook.com/events/138364212964822/