Güncel Mimarlıkta Değişim: Norm ve Disiplin Arayışından Özgürlüğe Doğru

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 17 Mart 2015, Salı
Saat: 13.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301

Konuşmacı: Prof. Dr. Uğur Tanyeli (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili)

Bugünün mimarlık dünyasındaki en yaşamsal güncel değişimlerden biri, “doğru” mimarlık yapıtı ortaya koyma arayışının terkiyle karakterize oluyor. Yüzyıllar boyunca mimarlıkta ana damar düşünme yaklaşımları hep o arayışa ve sonuç-ürünün nasıl olacağını saptamaya yönelikti. Erken belirtileri 1970’lerde ortaya çıkan ve 1990’lardan bu yana başat hale gelen yeni yönelimlerse, tam aksine, biçim tasarlamaktan çok süreç tasarlamayı öngörüyor. Bunların dünyasında mimarlık disipline edici değil, özgürleştirici bir disiplin olmayı hedefliyor. En azından böyle bir imkanın varolduğuna inanmak için nedenler var.