Panel: Mekânsal Anlatılar, Kutsalın Dışavurumları

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 2 Kasım 2017, Perşembe
Saat: 10.00-16.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, KD6-Kazandibi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen "Mekânsal Anlatılar, Kutsalın Dışavurumları" başlıklı panelin ilk bölümünde görsel sanatlar, tiyatro ve ses tasarımı gibi çeşitli sanat dalları ve pratikleri bağlamında mekânsal deneyim ve anlatı-mekân ilişkisi gibi konulara odaklanılırken; ikinci bölümde “kutsal” kavramının tasarım, iç mimarlık, mimarlık ve peyzaj kültürleri bağlamındaki çeşitli dışavurumları ele alınacak.

10.00-12.00     1. Bölüm: MEKÂNSAL ANLATILAR
Görsel Sanatlar, Tiyatro, Ses Tasarımı
Moderatör: Şebnem Şoher

Nil Aynalı Eğler & İsmail Eğler (Yoğunluk)
"Mekân Olmak Bakımından Mekân": YOĞUNLUK'un İşlerine Tasavvuf Metafiziği İçerisinden bir Bakış
www.yogunluk.org

Melis Tezkan & Okan Urun (biriken)
biriken Oyunlarında Metin-Mekân İlişkileri
www.biriken.com

Alper Maral (YTÜ, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü)
Uzama Vurulmuş Sesler: Müziğin Mekân üzerinden Kurgulanması ve Duysal Tasarımda Plastisite

14.00-16.00      2. Bölüm: KUTSALIN DIŞAVURUMLARI
Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj 
Moderatör: V. Şafak Uysal

Tuğrul Yazar (BİLGİ, Mimarlık Bölümü)
Matematikle Yazılmış Şiir: İslamik Örüntüler

Güzin Erkan (Tasarımhane)
“Daire’ye Dair”: Tasavvuf Müzesi İçerik Yorumlama Süreci ve Mekân içinde Hikaye Anlatımı
www.tasarimhane.com 

M. Kerem Özel, (MSGSÜ, Mimarlık Bölümü)
Yolculuk Olarak Tapınma Mekânı

Bahar Deniz Çalış Kural (BİLGİ, Mimarlık Bölümü)
Hayalgücü, Peyzaj ve Birey: Osmanlı’da Protest bir Mekân Kültürü

Görseller