ENTECH '16 / IV. Uluslararası Teknoloji Konferansı

güncelleme: yayınlama:

ENTECH’16/ IV. Uluslararası Teknoloji Konferansı 15-16 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Nippon Toplantı Salonunda gerçekleşecektir. DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center) tarafından koordine edilen konferans BILSAS (Science, Art, Sport Productions) tarafından organize edilecektir.

Her toplum için hayati öneme sahip olan enerjinin gelecekte çevre ve kaçınılmaz değişikliklerin olduğu iklim konularında sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu tartışmalar; doğal bilimsel çalışmaları mühendislik, sosyal bilimler, sistem çözümleri ve küresel politikaları kapsamaktadır. Küresel enerji arzının nesnel ve yetkinlik ile ele alınmalıdır.  Sadece disiplinler arası bir yaklaşım; enerji araştırma, geliştirme ve endüstriyel yenilik desteği için gerekli işbirliği ve iletişimi optimize edebilecek potansiyele sahiptir. Konferansta ele alınacak konuların dağılımı için http://www.dakamconferences.org/entech sitesinden detaylı bilgiler elde edilebilir.

Açılış Konuşmacısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali Nezihi Bilge bu konferansta açılış konuşmacısı olarak görev alacaktır.


Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Birleşmiş Milletler Burs desteği ile master ve doktora derecelerini Nükleer Enerji alanında İngiltere, Manchester Salford Üniversitesinden almıştır. Doktora sonrası Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde görev almış, Müdür Yardımcılığı ve sekiz yıl süre ile müdürlük görevini yürütmüştür. 1980 yılında Üniversite Doçenti ve 1986 yılında Nükleer teknoloji dalında Profesör olmuştur. Bir süre Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsünde Anabilim dalı başkanlığı ve Enstitü Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde daire başkanlığı ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Konferans için önemli tarihler:

Abstract teslim tarihi: 9 Eylül 2016
Kayıt için son tarih: 11 Kasım 2016
Bildiri teslim tarihi: 18 Kasım 2016

Konferans Programı için tıklayınız.

Konferans İletişim Bilgileri:

+902122442303
entechconference@dakam.org