Biyoenerji ve Biyokütle Semineri

güncelleme: yayınlama:

Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katıldığı Biyoenerji Derneği üyelerinin konuşmacı olarak katıldığı ‘Biyonerji ve Biyokütle Semineri’ 1 Aralık 2016 Perşembe günü, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirildi. 

Seminer, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge’nin açılış konuşmasıyla başladı ve konuşmacı katılımcıların Türkiye’nin biyokütle potansiyeli ve biyokütleden enerji üretimi konuları hakkında verdikleri detaylı bilgiler ile sona erdi.

Seminere katkıda bulunan tüm konuşmacılar ve konular aşağıdaki gibidir:

Dr. Mustafa Tolay (Biyoenerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Tolay Enerji Türkiye'de Biyokütle Potansiyeli ve Biyokütleden Enerji Üretimi

Sedat Akar (Biyoenerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Topkapı Endüstri Türkiye'de Biyogazdan Elektrik Üretimi

Ahmet Musluoğlu (Biyoenerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Biogas Hochreiter Tarım, Hayvancılık ve Gıda Endüstrisi Atıkları İşleyen Biyogaz Tesisleri

Çağrı Özkök (Yönetim Kurulu Başkanı, Altaca Çevre ve Enerji
Çeşitli Atıklardan Entegre Biyoenerji ve Organik Gübre Üretimi. Sıfır Atık

Murat Gökçe (Managing Partner - Convex Ltd Şti
Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde Biyogaz Kazanım Yöntemleri ve Gerekli Ekipmanlar

Aydın Şen (Şatış Müdürü -Topkapı Endüstri)
Biyogazdan Elektrik Üretiminde Kullanılan Gaz Motorları

Remzi Uğur (Biyoenerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi -İMOT Makina)
Katı Atık ve Biyokütle Hazırlama Teknolojileri: Ayrıştırma, Kırma ve Benzeri Teknolojiler