BİLGİ Finans-Finansal Modelleme Seminerleri: Büyük Veri, Akıllı Enerji ve İleri Analitik Teknolojiler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 22 Mart 2016, Salı
Saat: 14.00-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi Seminer Salonu

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Cenktan Özyıldırım (İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı)
Ali Alkan (InforA - İleri Analitik Teknolojiler Uzmanı)

BİLGİ Finans-Finansal Modelleme Seminerleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlemektedir.

Günümüzün aşırı rekabetçi koşulları; enerji firmalarınının, ileri düzey sayısal teknikleri daha yoğun kullanımlarını zorunlu kılmaktadır. Buna karşın, ileri analitik tekniklere gereksinim duyan iş birimleri çalışanlarının programlama bilgi ve yeteneklerinin kısıtlı seviyede bulunduğu da enerji sektörü için bilinen bir gerçektir. 

Bu seminerimizde öncelikle; enerji firmalarının ileri analitik gereksinimleri için neden kodlama gerektirmeyen görsel programlama platformlarını kullanmalarının iyi bir çözüm olacağı açık kaynak kodlu KNIME yazılımı üzerinde örnek bir uygulamayla anlatılacaktır. 

Daha sonra, günümüzün popüler kavramlarından Büyük Veri'nin enerji sekörü için yarattığı fırsatlar tartışılacaktır. Bu kapsamda, bir elektrik firmasının bir yıldan daha uzun bir süreyi içeren, yarım saatlik elektrik tüketimi verilerinin kullanılması ile, tüketim davranışlarına göre müşterilerin gruplandırılması ve  her bir grup için elektrik tüketimlerinin tahmin edilmesi çalışmasının KNIME platformu üzerinde herhangi bir kodlama yapılmadan görsel programlama araçları ve Spark büyük veri teknolojisinin kullanılımı ile nasıl gerçekleştirilebileceği anlatılacaktır.

Bu seminerimize sadece elektrik piyasası uzmanları değil; görsel programlama, ileri düzey analitikler ve büyük veri çözümleriyle ilgilenen herkes davetlidir.

Katılım sınırlıdır. 

Kayıt için: inf@bilgi.edu.tr